מדיניות פרטיות

עד החתונה – מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו, ולכן בלוגזין "עד החתונה" מבקש להבהיר את מדיניותו בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט, קבוצות הפייסבוק, אפליקצייה בניידים ופורומים שהוא מנהל ומפעיל ("עד החתונה" או "אתר" או "אתר החברה" או "wedding blogazine").

גלישת המשתמשים באתר, מעידים על הסכמתם ואישורם של המשתמשים לתנאי השימוש של האתר, כולל לשינויים שחלים בהם מעת לעת.

מדיניות פרטיות זו, אשר הנה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות והיא מתייחסת כמובן גם לנשים. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

בלוגזין "עד החתונה" יהיה  רשאי להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסור בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח ל"עד החתונה" ישירות או דרך אפשרות "צור קשר", טופס ההצטרפות לאתר ובאמצעות מידע שנאסף על ידו בעבר או ייאסף על ידו בעתיד. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע אחר בעל אופי מזהה. "עד החתונה" יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הצטרפותך לאתר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואתה נותן את הסכמתך לשימוש זה.

הנך מסכים כי "עד החתונה" ו/או מי מטעמה יעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן יהיה רשאי לשלוח אליך חומר שיווקי, הזמנה לאירועים, עלוני מידע, עדכונים, קישורים, הודעות, פרסומות וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו, בתדירות הנתונה לשיקול דעת האתר.

המשתמשים רשאים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר באמצעות פנייה באתר או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של האתר: weddingblogazine@gmail.com

בלוגזין "עד החתונה" יהיה רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, ליצירת קשר איתך (במידת הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

פרסומות של צדדים שלישיים: ייתכן כי פרסומות מסויימות המצויות באתר, המופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן, מציבות cookies במחשבך ומשבצות משוואות רשת (web beakones) במודעות הפרסומת או בדפי האתר, זאת לצורך ניהול הפרסומות. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- cookies ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא של אתר "עד החתונה". אם אתה מעוניין במידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מצדדים שלישיים מסויימים להשתמש במידע כאמור, לחץ http://www.networkadvertising.org/choices/. זכור שנטרול ה- cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

הנך נותן בזאת את הסכמתך ל"עד החתונה" לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין "עד החתונה", או במקרה שתפר הוראה קבועה בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתר, או במקרה ש"עד החתונה", על פי דעתו הבלעדית, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק לגוף או לרכוש שלו או של כל אחד אחר במקרה של מיזוג פעילותו של "עד החתונה" (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותו של "עד החתונה" (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו הוא מסר את הזכויות הניתנות לו מכוח תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לו שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

כמו כן, במידה והזנת את פרטיך לצורך קבלת הצעות ו/או פניות מבתי עסק ו/או נותני שירות בתחום כלשהו, הנך נותן את הסכמתך המפורשת בעצם פעולת הזנת הפרטים, להעברת פרטיך לצדדים שלישיים לצורך קבלת פניות ו/או פרסומות מהם והן לקבלת פניות ו/או פרסומות מ"עד החתונה".

שינויים במדיניות הפרטיות: בלוגזין "עד החתונה" רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש האישי במידע שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה בבלוגזין.