תנאי שימוש באתר

עד החתונה – תנאי שימוש באתר

אנו מודים לך על כך שבחרת לבקר בבלוגזין "עד החתונה"/קבוצת "עד החתונה" בפייסבוק/אפליקצייה בניידים/פורומים שאתר "עד החתונה" מנהל ומפעיל בין אם באמצעות המחשב, הסמארטפון ובין באמצעות כל מדיה אחרת – קיימת ועתידית (כל אלה ייקרא להלן "עד החתונה" או "אתר" או "אתר החברה" או "wedding blogazine").

בלוגזין "עד החתונה" הנו שילוב חדשני של בלוג ומגזין אינטראקטיבי בנושא חתונות.

גלישת המשתמשים באתר, מעידים על הסכמתם ואישורם של המשתמשים לתנאי השימוש של האתר, כולל לשינויים שחלים בהם מעת לעת. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תנאי שימוש אלה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. תנאי השימוש מהווים את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנוגע לשימוש באתר. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים במלואם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

המשתמש באתר מתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי ו/או מנוגד לתנאי השימוש בו, כולל שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחווית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

המשתמש באתר מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג חומר או מידע המוצג באתר בכל אמצעי מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף מידע על משתמשים אחרים ללא אישורם והסכמתם.

"עד החתונה" שומר לעצמו את הזכות למחוק ו/או לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. התנאים החדשים יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

תנאי השימוש באתר, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים כמובן גם לנשים. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר תוכל לפנות למערכת "עד החתונה" בכתובת: weddingblogazine@gmail.com.

מרבית השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום. עם זאת, "עד החתונה" עשוי לעשות שימוש מסחרי ולהפיק הכנסות ממנו (למשל באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתר). לפיכך, הנך רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראת תנאי שימוש אלה ובהוראת הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי. האתר ותכניו לא נועדו לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צויין אחרת במפורש. המשתמש אינו רוכש ו/או מקבל זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות בו ו/או הקשורות בו, למעט השימוש בו כמפורט בתנאים שימוש אלה.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הן של בלוגזין "עד החתונה" או של צדדים שלישיים שהעניקו ל"עד החתונה" הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן המאגר מידע או להפיץ פוסטים או קטעים מהם בשום צורה ובשום אמצעי ללא אישור מ"עד החתונה". השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים, ללא אישור בכתב של "עד החתונה".

המשתמש באתר אינו רשאי להמחות, להעביר בכל דרך ואופן או להעניק ברישיון משנה זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלה ביוזמתו, וללא אישור בכתב של "עד החתונה".

המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את "עד החתונה", לרבות עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן רווח, הפסד, או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או על ידי אי קיום הוראות תנאי שימוש אלה על ידו ו/או כתוצאה של מחדליו של המשתמש באתר זה כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפטיות, תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין. אין בשיפוי ובפיצוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר ו/או מטעמו זכאים לו על פי דין. האחריות הבלעדית לבדיקת השינויים שחלים מעת לעת בתנאי השימוש באתר ובמדיניות הפרטיות היא על המשתמש בלבד.

הרשמה לאתר: השימוש באתר "עד החתונה" איננו כרוך בתשלום. במידה ויש אפליקציות או מערכות שכרוכות בתשלום, נושא התשלום יצויין במפורש. קיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכן אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר.

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים, אולם, השימוש באתר לקטינים (שטרם מלאו להם 18) כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם ולפיקוחם. במידה והנך מתחת לגיל 18, בקש מהוריך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאתה משתמש בכל אחד משירותי האתר. שימוש באתר על ידך מהווה הצהרה על כך שההורים ו/או האפוטרופוס החוקי קראו בעיון את תנאי השימוש, אישרו כי הם המפקחים על כל פעולותיך באתר והסבירו לך את משמעות תנאי שימוש אלה.

במידה ונפגעת מתכנים שמועלים בקבוצת "עד החתונה" בפייסבוק או בבלוגזין, יש באפשרותך לפנות לאתר "עד החתונה" באמצעות תיבת המסרים בפייסבוק או דרך האתר ולדווח על התוכן שלדעתך פוגע בזכויותיך וברגשותך. בעת הפנייה יש לצרף קישור לפוסט ממנו נפגעת. ללא קישור זה לא נוכל לטפל בפנייתך. כמו כן, עליך לציין ולפרט את הסיבות לפיהן נפגעת (למשל: לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים וכדומה). בנוסף, עליך לציין את שמך המלא ופרטי התקשרות ברורים לצורך בירורים, ככל שידרשו. לבסוף, עליך לציין במפורש כי אתה מאשר ל"עד החתונה" להעביר את תלונתך לכל הגורמים הרלוונטים, לרבות גולש מושא הפנייה. היעדר אישור כזה עלול לגרום עיכוב טיפול בפנייתך. פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה תוך 3 ימי עסקים. יחד עם זאת, היות וברצונינו לבדוק את פנייתך לעומק ולתת לה את תשומת הלב המירבית, הטיפול בה עשוי להיארך מעבר לפרק זמן זה. בעת הגשת התלונה, יש לזכור שלעיתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים ולכן ייתכן ולא כל פנייה למחיקת פוסט נענית בחיוב. המנע מהגשת תלונה שאינה מבוססת או מוצדקת.  היעדר אחריותו של "עד החתונה" ו/או מי מטעמו יחול אף אם ניסה "עד החתונה" מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפניית המשתמשים. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "עד החתונה" ו/או מי מטעמו.

כל תוכן שמשתמש העלה ו/או יעלה לאתר הנו בבעלותו ואחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו ו/או מסר אותו ל"עד החתונה" לצורך העלאה לאתר. כל זכות (ככל שקיימת) בתכני המשתמש (בין היתר קניין רוחני מכל סוג שהוא) שייכת למשתמש שהעלה את התוכן לאתר. לצורך שימוש בתכני המשתמש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני המשתמש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על זכויות יוצרים ("חוק זכויות יוצרים", התשס"ח-2007). יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך את הסכמתך כי באפשרות האתר לעשות שימוש בחומרים המועלים, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום ולא יהיה בשימוש זה הפרה של תנאי השימוש האלה ו/או עבירה על זכויות יוצרים או על כל חוק אחר. אתר "עד החתונה" יהיה זכאי לעשות כל שימוש בתכנים המועלים על ידי המשתמשים, כולל שימוש לצורך יחסי ציבור.

כשאתה מעלה תכנים לאתר אתה מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תנאי שימוש אלה וכי אינך מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם. במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר הוראה כלשהו מתנאי השימוש האלה, אתה מייפה את כוחו של "עד החתונה" להסיר מעצמו אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא. הנך מתחייב לפצות את "עד החתונה" ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו ל"עד החתונה", הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את תנאי שימוש אלה.

"עד החתונה" רשאי להסיר, למחוק או להרשות פרסום של תכנים באתר ובשירותיו הנוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא מתן הסבר לסיבת הסרת התכנים או ללא יידוע המפרסם ו/או המשתמש.

בעת הזנת פרטיך לצורך קבלת הצעות ו/או פניות מבתי עסק ו/או נותני שירות המפרסמים באתר, "עד החתונה" איננה אחראית כי בתי העסק ו/או נותני השירות הרלוונטים יצרו עמך קשר.

"עד החתונה" ו/או מי מטעמו אינו אחראי על מידע המתפרסם באתר (פרסומות, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות, עמדות ועוד). השימוש וההסתמכויות עליו הם באחריות המשתמשים בלבד.

ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי וייעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים, מידע זה אינו מטעמו של "עד החתונה" (אף אם "עד החתונה" הזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על המשתמש באתר לנקוט משנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. "עד החתונה" ו/או מטעמו אינו אחראי לנכונות המידע ו/או לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים האתר או יישומם.

האחריות על מידע פרסומי וכל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל את רשות "עד החתונה" לפרסום. "עד החתונה" אינו אחראי לכל תוכן פרסומי, אמינותו ומהיימנותו. אין לראות בפרסומות באתר כעידוד או כהמלצה (אלא אם כתוב במפורש) של "עד החתונה" לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים ואין לראות ב"עד החתונה" כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שתעשה בעקבות הפרסומים.

"עד החתונה" שומר לעצמו את הזכות למחוק פרסומות ופוסטים על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה ואלה תימצאנה פוגעות (מבלי שהדבר יטיל עליו אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי ש"עד החתונה" יהיה חייב במתן נימוק או הסבר.

"עד החתונה" אינו אחראי על קישורים לאתרי אינטרנט המצויים ו/או מפורסמים באתר ואינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסויים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר מלא, עדכני, אמין ומהיימן ו"עד החתונה" לא יישא בכל אחריות בקשר אל האתרים והקישורים. אנא בדוק את את תנאי השימוש ואת מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים והקישורים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה. "עד החתונה" אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של "עד החתונה" לתכנים או לשירותים המוצעים באתר.

האחריות על מידע שהועלה לאתר במסגרת פרסום הקרדיטים של הגולשים הוא באחריות הגולשים שהעלו את התוכן בלבד אף אם קיבלו את רשות "עד החתונה" לפרסום הקרדיטים. "עד החתונה" אינו אחראי לכל תוכן שהועלה במסגרת הקרדיטים, אמינותו ומהיימנותו. "עד החתונה" ו/או מטעמו אינו אחראי לנכונות המידע ו/או לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש ו/או תוכן הקרדיטים ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים האתר או יישומם.

"עד החתונה" אינו מתחייב כי הוא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לו כל אחריות בגין גישה כזו.

"עד החתונה" יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם, זמינותם וכל היבט הכרוך בהם בכל זמן נתון ומבלי ליידע את המשתמשים על כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "עד החתונה" בגין ביצוע שינויים או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

אתר "עד החתונה" רשאי להמחות ו/או להעביר תנאי שימוש אלה ו/או זכויותיו ו/או התחייבותיו (אם וככל שיש ויהיו כאלה), כולם או חלקם, ולהסב את זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצדדים שלישיים (לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה), על פי שיקול דעתו הבלעדי.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s